קרן פנסיה לעצמאי

המאפיין הקושר בין רוב המוחלט של העצמאיים הוא שזמנם ומרצם מושקע אך ורק בעסקיהם.

אל תשים את עצמך בסוף הרשימה, דאג לעתידך ולעתיד משפחתך עוד היום !


קרן פנסיה לעצמאי

מה תיתן לכם קרן הפנסיה ?

קרן פנסיה לעצמאי תבטיח שבהגיעו לגיל פרישה, כיום גיל 67, יקבל קצבה שגובהה יקבע בהתאם לחסכון שצבר.

את החיסכון מחלקים במספר המופיע בטבלאות האקטואריה שונות וכך תיקבע גובה הקצבה.

דוגמא: עצמאי שצבר כ 1,000,000 ₪ בחיסכון הפנסיוני העצמאי שלו , יזכה לקצבה חודשית של 5000 ₪ לערך לכל ימי חייו.

כיסויים ביטוחיים חשובים

מעבר לחיסכון לגיל פרישה , מעניקה קרן הפנסיה לעצמאי שני כיסויים ביטוחיים חשובים ביותר:

  • במקרה של אובדן כושר עבודה יקבל העמית בקרן הפנסיה פנסיית נכות. (עד לתקרה של 75% מהשכר המבוטח).

  • במקרה של פטירה תשולם פנסיית שארים לבן /בת הזוג ולילדים עד הגיעם לגיל 21.

הטבות מס בפנסיה לעצמאי

לחוסך העצמאי קיים החופש להחליט איזה סכום ברצונו להפריש לטובת החיסכון הפנסיוני.

  • הפקדה עד 11% מההכנסה תזכה בניכוי (הקטנת ההכנסה החייבת במס), על פי המס השולי של העצמאי.

  • הפקדה עד 5% מההכנסה תזכה בזיכוי (החזר מס) של 35% לתכנית הפנסיה.

ניכוי, משמעותו הקטנת ההכנסה החייבת במס. הטבה זאת מקטינה את ההכנסה החייבת במס ואיתה את מס ההכנסה (וביטוח לאומי) אותו תשלם. שווי ההטבה תלוי במדרגת המס בה הנך נמצא.

זיכוי, משמעותו הקטנת מס הכנסה אותו תשלם. התשלום למס הכנסה פוחת ב- 35% מהסכום אותו הפקדת לקרן הפנסיה.

לדוגמא:

עצמאי שיפקיד את הההפקדה המקסימלית השנתית

בסך 33,408 יקבל הטבת מס בשווי של 10,774 שקלים !

בדוגמא הנ"ל, 32% מההפקדה התקבלה חזרה כהטבת מס!

חוק פנסיית חובה לעצמאים

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה בחודש דצמבר 2015 את הצעת החוק של ח"כ אלי כהן, הקובעת כי גם עצמאים יחויבו להפריש כספים לקרן פנסיה החל משנת 2017.

מטרת הצעת החוק היא להביא לכך שלעוסקים העצמאיים תהיה פנסיה לאחר פרישתם מעסקם או ממשלח ידם, בהגיעם לגיל פרישה. חובת ההפקדה תחול רק על עצמאי שהכנסתו עולה על מחצית השכר הממוצע ומגיעה עד לשכר הממוצע במשק.

שיעור ההפקדה ינוע בין 2-10%, בהתאם לרמת ההכנסה של העצמאי.

כך שמי שמרוויח בגובה השכר הממוצע במשק, יחויב בהפקדה של 10% משיעור ההכנסה.

על פי ההצעה שאושרה, חובת ההפקדה לא תחול על חלק ההכנסה העולה על השכר הממוצע במשק. עוד נקבע כי בשנתיים הראשונות לפתיחת העסק לא תחול חובת הפקדה על מנת להקל בתקופה הקשה מבחינה כלכלית של פתיחת העסק.

לסיכום

קרן הפנסיה לעצמאים מעניקה גיבוי כלכלי והגנה באמצעות כיסוי ביטוחי בכל אחד מהמצבים הבאים:

  • חיסכון לגיל פרישה – קצבה לכל ימי חייו של החוסך.

  • אובדן כושר עבודה – במקרה של אובדן כושר עבודה, תינתן זכאות לפנסיית נכות בשיעור של עד 75% מהשכר המבוטח.

  • פטירה – במקרה מוות תשולם לבת זוג פנסיית שאירים חודשית עד סוף ימי חייה, ולילדים עד הגיעם לגיל 21.

  • קרן הפנסיה לעצמאים היא אפיק החיסכון היציב שלך לטווח ארוך – הטבות מס מובטחות לעצמאי שייעשה שימוש מושכל בכלי זה.